2021. november 29. Hétfő  ·  Eddigi látogatók: 2,303,112  ·  Online: 57
Vasi Magazin menü
Magazin archívum
2013.
01 
2010.
08 
2009.
05  12 
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Vasi Magazin - Cikkek  
     
 
Új főtitkár, vállalkozó-központú lendület a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál
Nyomtatható változat!

.

Október 15-étől új főtitkára van a megye gazdasági önkormányzatának, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Honnan érkezett a szervezet élére Balogh Károly Zsolt?


A turizmus szektor egyik gazdasági önkormányzatától, Bükfürdőről, az ország, így a Nyugat-Dunántúl talán legelismertebb TDM egyesületétől. A TDM (turisztikai desztináció menedzsment, magyarul: a helyi vállalkozók és az önkormányzat összefogásával működő, a turisztikai tervezésért és döntésekért felelős) szervezetek azzal a céllal alakultak országszerte, hogy az eddig jórészt spontán módon szerveződő és működő turizmusirányítást helyi, térségi és regionális szinten is versenyképes, modern, európai egyesülések váltsák fel. A helyi vállalkozók szervezett együttműködése, közös gondolkodása, tapasztalatai, a megbízásukból felálló menedzsment szakértelme ugyanis sokszorosan meghaladják az eddigi „turizmusirányítók“ (helyi és megyei önkormányzatok, cégek, egyesületek stb) tudását, képességeit és lehetőségeit.


Nem lehetett egyszerű a különböző érdekek, a hivatali és a vállalkozói gondolkodás összehangolása.


Magyarországon élünk, így illúziói senkinek sem lehettek. Nekem sem voltak, hiszen tudtam és tudom, hogy a sok egyre szegényedő, egyre elkeseredettebb embert, aki jóformán már csak mástól, valami külső erőtől reméli a megoldást, nagyon nehéz együttműködésre bírni, közben finoman segíteni őket abban, hogy merjenek bízni saját magukban – és egymásban. Nagyon fontos a hitelesség és a jóakarat. Száz, de akár tíz ember is sokkal okosabb, mint egy, ha leülnek egymással őszintén beszélgetni a problémákról.


Ez a megoldás valamennyiünk, így a megye összes, nem csak turisztikai vállalkozójának gondjaira?


Sajnos nincs nálam a bölcsek köve… De komolyra fordítva a szót, úgy gondolom, minden kilábalás kezdete a párbeszéd, annak hidegfejű tisztázása, hogy hol tartunk – a hazai, az európai, sőt adott esetben az amerikai, ázsiai konkurenciához képest. Nem siránkozni kell persze, hanem tényeket összegezni, tapasztalatokat cserélni, megoldásokat keresni. Ezt a nagyvállalatoknál alapvetően azért tudják, de a kisvállalkozások, a magánszemélyek, egyéni vállalkozók nagyon magukra vannak hagyva, kizárólag saját tudásukra, ötleteikre vannak utalva, ami a mostani, gyorsan változó és folyamatos alkalmazkodást követelő világban rettentően nehéz.


Mit segíthet ebben a Kamara?


Hihetetlenül sokat. Segíthet a kisdiáknak és szüleinek jó szakmát választani. Segíthet az ifjú szakmunkásnak megfelelő tanulószerződést kötni, sőt végigkísérni őt a diákévek szakmai buktatóin. Segíthet az elhelyezkedésben. Segíthet, ha valaki munkanélkülivé válik, és valamilyen vállalkozást szeretne indítani. Segíthet a gazdasági élet szereplőinek eligazodni a folyton változó jogszabályok sűrűjében, legyen szó adózási, fogyasztóvédelmi, fejlesztési, stb. kérdésekről. Segíthet megtalálni a megfelelő pályázatokat és adott esetben még üzleti partnert is. Segíthet a külföldi munkavállalás kérdéseiben. Helyet és fórumot nyújthat az egyes szektorok vállalkozóinak a kölcsönös információcseréhez. Még a kedvezményes hitelhez jutást is segítheti.
 

Ha ennyi mindenben tud segíteni a Kamara, hogyhogy olyan keveset tudnak erről az emberek?


Valószínűleg idáig nem volt elég pénz, erő és ember a tudatos kommunikációra, arra, hogy a megye lakosai megismerjék, egyúttal valóban megértsék, hogy a Kamara az a hely, ahol mindenkit szívesen fogadnak, akinek a vállalkozásában problémája van, aki segítségre vagy információra vágyik. Hozzátenném persze, hogy a területi Kamara a megye vállalkozóinak saját szervezete, gazdasági önkormányzata, azaz önkéntes alapon működik. Így aki vállalkozóként nem tagja a Kamarának, aki nem érdeklődik, nem lép a saját érdekében, azon természetesen nehezebb segíteni.


Most viszont már mindenki tag, hiszen a regisztrációs díj megfizetése kötelező lett 2012-ben.


A legkevésbé sem! A vállalkozások kamarai regisztrációja és az évente fizetendő (!) díj törvényi előírás, ettől még nem lesz valaki kamarai tag.


Akkor mire jó a regisztráció, csak egy újabb bürokratikus kötelezettség, újabb, a vállalkozókat terhelő adó, amit ráadásul ezentúl minden évben meg kell fizetni?


A regisztráció arra szolgál, hogy a megyei kamarák, így végső soron a hazai gazdaság szerep

lői tisztában legyenek a legalapvetőbb adatokkal, mert a számtalan nyilvántartás mindegyike hiányos, sántít.
A Kamarának így rálátása lesz a megye vállalkozásaira, a regisztrációs díj fejében pedig – kötelezően – számos olyan fejlesztésbe kezdett a tavalyi évtől, amelynek eredményeként a jövőben a gazdasági élet központjaként képes lesz a fent említett szolgáltatások, az információ- és segítségnyújtás naprakész, minőségi ellátására. Ehhez ugyanis megfelelő infrastruktúra és szakemberek kellenek. Itt a német, osztrák példa a cél.


Aki tehát minden év elején megfizeti a díjat, még nem lesz automatikusan kamarai tag?


Nem. A regisztrációs kötelezettség, a díj (jelenleg évi 5000 Ft) megfizetése minden év elején, egészen pontosan március 31-ig minden vállalkozó számára törvényi előírás, aki az adott évben bejelentett vállalkozással rendelkezik, és aki ezt nem teszi meg, attól a NAV köztartozásként behajtja. A kamarai tagság
viszont (a kereskedelmi és iparkamaráknál) önkéntes, az adott vállalkozás éves bevételének arányában megfizetett tagdíj fejében mindenki számára nyitott (a regisztrációs díj a tagdíjból levonható).


Miért jó kétszer fizetni, egyúttal kamarai tagnak lenni?


Csak egyszer kell fizetni, a tagdíjból, mint említettem, kérésre levonjuk a regisztráció költségét. A kamarai tagság egészen más szint. Aki kamarai taggá válik, az gyakorlatilag közvetlenül, személyesen beleszólhat a gazdaság fejlesztési irányainak kijelölésébe, nem beszélve a számtalan egyéb kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatásról, amit csak az önkéntes kamarai tagok vehetnek igénybe.


Ezek azért elég nagy szavak. Hogyan szólhat bele egy egyéni vállalkozó abba, hogyan, hová fejlődjön a megye gazdasága?


Úgy, hogy részt vesz a kamarai munkában, a választásokon, fórumokon, gyűléseken, vagy akár egyszerűen csak rendszeresen megírja a véleményét nekünk. Mi a vállalkozók érdekeit vagyunk hivatottak képviselni, a politikával együttműködve, de adott esetben a politikával szemben is.
 

Ilyen erős a Kamara?


Igen. Közel 20 ezer vállalkozás van csak Vas megyében. Az ő munkájukból, az ő befizetéseikből él ez a térség, sőt részben az ország. Egyesével alig hallható a hangjuk, de a Kamara sokat tud tenni. A Kamara persze annál erősebb és hatékonyabb, minél több tagja van, annál jobban is tudja az ő érdekeiket képviselni.


Nyitott a politika a párbeszédre?


A kérdés az, hogy az érdemi párbeszédre nyitott-e. Igazából nem teheti meg, hogy ne legyen az, mint azt az előbb is említettem. Nem lehet megalapozott gazdasági döntéseket hozni és azokat elfogadtatni valódi háttértudás nélkül, ezt pedig kizárólag a Kamara tudja megadni- a tagjai bevonásával. Nagyon fontos a megfelelő együttműködés a kormányhivatallal, a járásokkal, a megyei és helyi önkormányzatokkal, de a viszony semmiképpen sem alárendelt, hanem partneri. Aki másként gondolja, az nagyon téved.


Úgy látom, kemény tárgyalófél.


Az a dolgom, hogy segítsem a megye vállalkozóit, vállalkozásait, a Kamara ügyvivő szervezetének hatékony munkáját a legjobb tudásom szerint. Elég tapasztalatot gyűjtöttem helyi és országos szinten is ahhoz, hogy ne ijedjek meg a feladattól, sem a tárgyalópartnereimtől.


Milyen kamarát képzel?


Köszönöm a legfontosabb kérdést. Olyan szolgáltató, vállalkozóbarát kamarát, amely a megye gazdasági életének központja. Egyfelől gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozásával, folyamatos visszajelzésekkel segíti a politikai döntéshozókat a megfelelő lépések megtételében. De mindenekelőtt az a fórum, az a hely, ahol barátságos és méltó környezetben minden tanuló, érdeklődő, vállalkozó, vagy vállalkozni vágyó olyan fontos információkat és olyan szolgáltatásokat kap, melyekre valóban szüksége van. Egy olyan hely tehát, ahová jó, ahová érdemes bejönni, ahol érdemes tagnak lenni.


-vm-

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu