2022. január 24. Hétfő  ·  Eddigi látogatók: 2,342,336  ·  Online: 79
Vasi Magazin menü
Magazin archívum
2013.
01 
2010.
08 
2009.
05  12 
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Vasi Magazin - Cikkek  
     
 
175 éve született dr. Waisbecker Antal kőszegi orvos és botanikus
Nyomtatható változat!

.

Mikor 1908-ban - elkészülvén Szombathelyen a Vasvármegyei Kultúregyesület múze-umának új palotája – arról volt szó, hogy a természetrajzi osztályt megalkossam, a növénytani anyag dolgában, mint legilletékesebbhez, Waisbecker Antal dr.-hoz fordultam. Ifjúi lelkesedéssel nyomban ajánlkozott, hogy kérésemnek eleget tesz és összeállítja eredeti példányokban Vasvármegye növénygyűjteményét. Nem törődve egészségének megrokkanásával sem, hetven évvel vállán, de teljes erejével munkába állott, s mintaszerűen rendezve, meghatározva hozta össze azt a nagy gyűjteményt, melyet önzetlenül a múzeumnak ajándékozott. Ez a tizenhat nagy csomóban letett herbárium két és félezer növényt tartalmaz, s ha más nem, egymagában minden időkre megőrzi alkotójának a nevét – írta az 1916. április 4-én elhunyt tudósról a Kőszeg és Vidéke című lapban Chernel István, a Vasvármegyei Múzeum Természetrajzi Tárának alapítója.
Dr. Waisbecker Antal 1835. január 29-én született Kőszegen. Képességeivel már diákkorában kiemelkedett kortársai közül. Tizenhat és fél éves volt, amikor a kőszegi és szombathelyi iskoláztatás után Sopronban maturált. Az ezt követő kőszegi bencés gimnázium kitűnő nevelőiskolának bizonyult, amely hazafias szellemet plántált belé. Majd orvosi egyetemre került Bécsbe, ahol 1858-ban avatták orvostudorrá. A pályára való kiváló alkalmasságát már a bécsi kórházak igazgatósága is kiemelte, s külön köszönetet kapott az 1858-59. évi bécsi tífuszjárvány idején tanúsított önfeláldozó működéséért. Tudott a nép nyelvén is beszélni; mint orvos, s mint ember is sokat foglalkozott vidékének magyar és német nyelvű népével, tanítókkal, jegyzőkkel, gazdákkal egyaránt – emlékezett vissza rá 1935-ben lánya, Thirring Gusztávné Waisbecker Irén, aki a Szovják Emiliával 1864-ben kötött házasságából született.
Előbb Kőszeg szabad királyi város tiszti főorvosa (1861-71), később Vas vármegye tiszteletbeli főorvosa (1870), majd a kőszegi járás tiszti orvosa (1872-1896) lett. Tevékeny részt vett Kőszeg közjóléti és emberbaráti intézményeinek magalapításában és fejlesztésében. Orvosi gyakorlata mellett jelentős orvosi, közegészségügyi szakírói tevékenységet is folytatott. Kora előrehaladtával, különösen pedig nyugalomba vonulása (1896) után egyre inkább a botanikának szentelte életét.
Dr. Waisbecker Antal a XIX-XX. század fordulójának legjelentősebb Vas megyei botanikusa volt. Freh Alfonz és Piers Vilmos mellett a híres kőszegi botanikus triász egyikeként tevékenysége túlnyomórészt Kőszeg környékére szorítkozott, amelynek elsőrangú ismerője volt. Kőszeg és vidékének edényes növényeiről írt flóraművei nagy jelentőségűek a térségre nézve (Kőszeg, 1882; 2. javított és bővített kiadás ugyanott, 1891), amelyeket a megyére kiterjesztve később sok florisztikai adattal bővített. Növényrendszertani munkássága keretében egyrészt Vas vármegye harasztjairól értekezett, másrészt a virágos növények – főként a sás, aszat, ibolya, pimpó, szeder és menta nemzetségek fajai – körében is több új faj, hibrid, illetve faj alatti rendszertani egység leírása fűződik nevéhez, amelyek közül legjelentősebb a dunántúli sás. A kor legnagyobb magyar botanikusa, Borbás Vince Vasvármegye növényföldrajza és flórája (1887) című munkája Waisbecker számos, elsősorban Kőszeg környéki adatát tartalmazza.
A bevezetőben említett, Vas Vármegye Flórája elnevezésű herbáriumát, benne elsősorban Kőszegről és környékéről származó anyaggal ma is a szombathelyi Savaria Múzeum őrzi. Az ennek első kötegét alkotó gombák, zuzmók és mohák Piers Vilmos őrnagytól, a kőszegi Katonai Alreáliskola természetrajztanárától származnak. E jelentős gyűjtemények tudományos feldolgozása – a XX. század utolsó negyedében előkerült további mintegy három és félszáz lapjával együtt – folyamatban van. Botanikai gyűjteményének nagyobbik részét elhunyta évében örökösei a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozták, amelynek lapjai ma a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárába vannak beosztva. Dr. Waisbecker Antal nevét számos növény is őrzi. Munkássága, emberi nagysága révén méltó helye van Vas megye természettudósainak arcképcsarnokában, amely a Savaria Múzeum kiállításaként nemsokára Kőszeg városába is ellátogat.

dr. Balogh Lajos
botanikus muzeológus (Savaria Múzeum)

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu