2022. január 24. Hétfő  ·  Eddigi látogatók: 2,342,318  ·  Online: 49
Vasi Magazin menü
Magazin archívum
2013.
01 
2010.
08 
2009.
05  12 
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Vasi Magazin - Cikkek  
     
 
SIKERES ÉLETÚT
Nyomtatható változat!

„Egyetlen hobbim a családom“
Négy évtized a kultúra és a tudomány égisze alatt

Wiktora AntalA táplánszentkereszti vízimalom körüli sürgés-forgással teli világból egyenes út vezetett a színpadra, hiszen a faluban a néptáncosok, az amatőr színjátszók és a bábosok egyaránt örömmel fogadták maguk közé a kultúra iránt fogékony kisfiút, aki középiskolás korában már önállóan vezette a helyi bábszínházat, a nagyszínpadon pedig sikeres főszerepeket játszott. Így az sem véletlen, hogy kultúrház igazgatóként ugyancsak pezsgés övezte, amerre csak járt. Népművelő-könyvtáros diplomájával a zsebében mégis a TIT berkeiben talált szellemi otthonra, s a korábban klasszikusan tudományos ismeretterjesztő arculatú, ám napjainkra kiterebélyesedett palettájú szolgáltatásokat kínáló társasághoz immáron 35 munkás esztendő köti Wiktora Antalt.
 

A vasi szervezet vezetőjének magánélete ennél is irigylésre méltóbb, hiszen öt gyermekük eddig kilenc unokával örvendeztette meg a családot. A legidősebb Viktória például maga is öt saját és egy örökbefogadott gyermeket nevel. A feleség, Szerdahelyi Emília pedig városszerte a helyi nagycsaládos egyesület egyik alapítójaként és közösségi programjainak fő mozgatójaként közismert.
- Öcsémmel együtt felhőtlenül boldog gyermekéveket töltöttünk szüleink védő "szárnyai" alatt. A molnár mesterség hajdan apáról fiúra öröklődött nálunk, s mi élvezettel nézegettük az idegeneket, akik messzi vidékekről, szekereken hozták malmunkba az őrölnivalót. A gazdaságban viszont a négy pár ló, a tucatnyi szarvasmarha és a félszáz malac körül szorgoskodó alkalmazottak kötötték le figyelmünket. Nyüzsgött az egész Gyöngyös-patak parti környék, mindig akadt valami érdekes látnivaló. A polgári hagyományok értékeihez az iskolában, csodálatos egyéniségű tanítók által kerültem közelebb, s akkoriban oly erőteljesen érintett meg a kultúra varázsa, hogy az élmény egész pályafutásomat meghatározta. A Dériné Színház előadásaira éppoly elevenen emlékszem, mint a vasárnap délelőtti matinékra. Ünnepnapokon, testvéremmel először a templomba igyekeztünk, ahol a szentmiséken ministráltunk, majd beültünk a moziba, s onnan csak ebédidőre értünk haza. Hétközben fotószakkörre, néptáncórákra, színjátszó körbe és bábozni is eljártam. Németh Lajos bácsi az ÁFÉSZ szervezetektől anyagi támogatást szerezvén, a környékbeli településekre utaztatta amatőr társulatunkat, ahol egyfelvonásos darabokat adtunk elő. Máskor profi előadóművészek fellépéseit kiegészítendően szerepeltünk. A hihetetlen népszerűség magával ragadott bennünket. Amikor pedig a Nagy Lajos Gimnázium diákjaként falunk bábszakkörét vezettem, Gráf Ernő bácsi segítségével, csoportunk országos fesztiválokra juthatott el. Mindemellett arra is futotta szabadidőmből, hogy megtanuljak tangóharmonikán játszani" - mesélte Antal ifjúkoráról.
A szép sorozatnak még a katonaság sem vetett véget, hiszen a huszonhét hónapnyi határőri szolgálat során kultúrfelelősként vetélkedőket szervezett. A honvéd szavalókórus és a zenekar pedig rendszeresen előadásokat tartott a városi ünnepségeken vagy a vidéki búcsúkon. Az idő tájt például Antal a Savaria Történelmi Karneválon római főpapjelmezben szerepelt a Berzsenyi téren felállított színpadon.
Az "első frontra" azonban mégis civilként, a rumi kultúrotthon egyszemélyes vezetőjeként került. A népművelő pályán a község tantestületének tagjai segítették, s e körben találkozott Emíliával is, akivel fél esztendő után már házasságot is kötött.
Ifjúságának e vidám korszakát a helybeli művészeti csoportok felkarolásán túlmenően a kirándulások, a diákok nyári táboroztatásai, valamint a sportjátékok töltötték ki. A televízió akkoriban háttérbe szorult, a klub viszont mindig megtelt - főként középiskolásokkal.
Természetesen ezen összejövetelek között a TIT-előadások is helyet kaptak, s idővel a társaság vezetői a megüresedett társadalomtudományi szaktitkári állást a 25 éves Wiktora Antalnak ajánlották fel.
- Első főnökömtől, Csiszár Imrénétől rengeteget tanultam, így néhány esztendő alatt felnőttem a feladathoz. Olyan neves személyiségekkel kerültem kapcsolatba, mint Czine Mihály, Lőrince Lajos, Nemeskürty István, Sárközi Tamás, Nyers Rezső, Tolnai Miklós, illetőleg a Magyar Írók Szövetségének helyi elnöke, Gazdag Erzsi néni. Bár a kongresszusi irányelvek az egész társadalmat áthatották, a TIT direkt párttámogatás nélküli, értelmiségi szervezetként működhetett - emlékezett vissza, de azt sem rejtette véka alá, hogy belépett a pártba, s a mai napig tagja a MSZP-nek.
Ugyanakkor családjával együtt istenhívő, hithű katolikus, s nemrégiben tértek haza szentföldi zarándokútról. Emília pedig barátnőjével gyalogosan járta be híres Szent Jakab útját, s ezen élményeiről vetített képes előadásokat tart a plébániák közösségeinek.
- Rokonaim, illetve barátaim, ismerőseim e kettősségben fogadnak el engem. Az elmúlt két évtizedben emiatt egyik oldalról sem ért támadás. Mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom, ám a szélsőséges megnyilvánulásokat és a diktatúrákat elítélem. Mindenütt a jót keresem, s nem azokat a momentumokat, amelyek elválaszthatnak az emberektől. Az elfogadás mentalitása egyébként már gyermekként belém ívódott, hiszen édesapám mostohaanyja, zsidó származását egyházilag feladva ment feleségül nagyapámhoz, s példásan nevelte hat fogadott gyermekét.
Wiktora Antalék háztartásában is egy időben hat gyermek élt, hiszen Zoltánt az intézetből fogadták magukhoz. E példát követte Viktória leányuk, aki saját gyermekeinek Down-kórban szenvedő kisfiút hozott haza testvérként, így férjével nyolcfős családot alapítottak. Ramónáék kettő, Gáborék egy gyermeket vállaltak eddig. Krisztián is megnősült, ezért már csak a középiskolás Bálint lakik a szülőkkel a kámoni kertes családi házban.
Ünnepi alkalmakkor viszont együtt a nagycsalád, s közel harmincan veszik körül az étkezőasztalt.
- Jó látni, hogy gyermekeink felnőttként is ragaszkodással szeretik egymást. Kiskorukban pedig a közös programokba egyszerűen belenőttek. Külföldön nem jártunk, de az országot bebarangoltuk. A Trabant kombit felpakolva, minden évben heteken keresztül kirándultunk. Az Északi-középhegységtől a Balaton vidékein keresztül a határ menti tájegységekig rengeteget kalandoztunk. Manapság is akkor a legteljesebb az örömünk, ha Balatonudvariból, Felpécről és Táplánszentkeresztről hazalátogatnak a fiatalok.
Antal hűséges természetű embernek tartja magát, mivel munkahelyét éppúgy megbecsüli, mint családját. Néhány alkalommal más területekre próbálták csábítani, de a TIT-kötelék mindig erősebbnek bizonyult. A mindennapi tudomány közvetítését magára vállaló, s a különféle kluboknak otthont adó szervezet több megújulási szakaszon is túljutott, s e történések során rengeteg tapasztalat halmozódott fel. A rendszerváltást követően Pungor János vezetésével sikerült gazdaságos pályára állítani az egyesületet.
Az átmeneti időszakban a kínált szolgáltatások a fordító iroda létrehozásával, a könyvkiadással, a rendezvényszervezéssel, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésekkel, az OKJ-tanúsítványt adó tanfolyamokkal gazdagodtak.
Manapság négy, egymást részben átölelő körben folyik az egyesületi élet. A művelődési és értékmegőrző tevékenység kiegészül a kulturális, valamint a civil közösségi programokkal, illetőleg a képzési és pályázati feladatokkal. A tanfolyamok hallgatói temérdek szakmában szereztek képesítéseket a TIT berkeiben, de a továbbképzéseknek és másoddiplomás oktatásoknak is tág teret biztosított a szervezet. Méghozzá magas nívón, hiszen a partnerek sorában az ELTE, a Corvinus Egyetem éppúgy helyet kapott, mint a régió felsőoktatási intézményei. A megrendelők közül pedig a munkaügyi központ és a vállalatok emelkednek ki, csoportképzésekkel, pályaorientációs tréningekkel.
A TIT referenciákkal kísért jól csengő neve, a piaci képzők népes mezőnyében garancia a minőségi, hasznosítható tudás megszerezhetőségére. Különösképpen a nyelvoktatások és vizsgáztatások tekintetében.
Nemrégiben külső megjelenésében is megújult, megszépült a szervezet székhelye, így elegáns környezetben fogadhatja az érdeklődőket, illetve a különböző közösségi csoportokat. Az Ország-Világjárók Baráti Köre, a Hölgyklub, a Szenior Klub, a Közéleti Gondolkodó, a Francia Klub, az Ismeretterjesztő Filmklub, a Személyügyi Klub, s az Asztaltársaság rendszeres programjai a társadalmi élet szinte minden lényeges szeletét átszövik. Az idén tavasszal a városfejlesztési elképzelésektől, illetve a szakképzés és a gazdaság összefüggéseitől kezdődően, a cukorbetegség kezelésén keresztül, az 1848-as forradalom szombathelyi eseményeinek, vagy a mai Vietnam arcának elemzéséig rendkívül színpompás az összejövetelek tartalma. Elek Ottó "Ködbe vesző emlékezet" című dokumentumfilmjét például márciusban vetíti a filmklub. A Szombathelyi Műsor kiadványban a kulturális intézmények között mindig fellelhető a TIT ajánlata is.
A társaság igazgatója emellett büszkén említette meg, hogy több nagyszabású rendezvény kötődik az egyesület nevéhez. A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, a Magyar Énekmondók Találkozója, a Magyar Nyelv Hete, a Magyar Tudomány Ünnepe, s az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferenciák sorozata.
Patinás múlttal a háta mögött, a gazdasági és vélhetően társadalmi válság elkövetkezendő éveiben talán bizakodóbban tekinthet a jövő felé a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület.
- Közhelynek tűnhet, mégis úgy gondolom, egyszerűen túl kell élnünk e nehéz időszakot. Lényegesnek tartom, hogy a kisebb vagy nagyobb közösségek még komolyabban figyeljenek egymásra és támogassák a rászorulókat. Az igények visszafogása, s a szűkebben mért eredmények elfogadása segíthet a kilábalásban. A régi szisztémák működésképtelensége okán viszont mindenütt óvatosabban célszerű tervezgetni - állítja Wiktora Antal, akinek továbbra is a családja marad a hobbija. Szabadidejében rohan az unokáihoz, mert a lehető legtöbb időt szeretné velük együtt tölteni. Boldogan főz finom étkeket számukra. Szabad tűzön grillfalatokat vagy bográcsos pörkölteket, bab-, illetve savanyúkáposzta-féléket, mert számára az a legszebb pillanat, amikor asztalhoz ülhet a nagycsalád.

 

BM

Fotók: Kovács Géza
 

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu